MINISTERUL JUSTIȚIEI
CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BUCUREȘTI

BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC
HUȚULEAC FLORENTINA GABRIELA
calea MOSILOR nr.262 bl.8 sc.A et.1 ap.3 sect.2 București
tel/fax: 031.102.4845; mobil:0722.699.558;
e-mail: bejhutuleacgabriela@yahoo.com
    Competența Biroului Executorului Judecătoresc Huțuleac Florentina Gabriela se întinde pe raza Curții de Apel București, care cuprinde:
-mun.București
-jud.Ilfov
-jud.Ialomița
-jud.Călărași
-jud.Giurgiu
-jud.Teleorman
    Atribuțiile Executorului Judecătoresc:
a) punerea în executare a dispozițiilor cu caracter civil din titlurile executorii;
b) notificarea actelor judiciare și extrajudiciare;
c) comunicarea actelor de procedură;
d) recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanțe;
e) aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanța judecătorească;
f) constatarea unor stări de fapt în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă;
g) întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă;
h) întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin și a cecurilor, după caz;
i) orice alte acte sau operațiuni date de lege în competența lui.